• 14
  Feb

  Hàng dành cho giới mê cafe và sưu tầm

  http://www.lalashopvn.com/hang-danh-cho-gioi-me-cafe-va-suu-tam/
  posted in Thông báo
  Comments Off on Hàng dành cho giới mê cafe và sưu tầm

  Bình pha cafe thuỷ tinh

  Binh cafe TT 3

   

  Ấm rót cafe

  41ikgdowPNL

   

  Bộ pha Thổ Nhĩ Kỳ, vẽ tay,  dùng Espresso độc đáo

  Turkey_set_b

  Ly Espresso bạc

  Ly Espresso bac 1

  Ly Espresso Đồng

   

   

   

  Nhãn bài viết:

Comments are closed.